top of page
ailevedanismanlik.jpg

"Mutlu aile mutlu çocuk..."

Toplumumuzda ebeveynlik; çoğunlukla anne ve babaların içgüdülerine ya da kendi çocukluk ve ilk gençlik deneyimlerine dayanarak ortaya çıkardığı bir ilişkiler bütünüdür. İçgüdüler ve deneyimlerimiz elbette çocuklarımızla sağlıklı bir ilişki kurmamız için çok değerli ancak kimi zaman yeterli değil. Zira zaman hızla akıyor ve bizler “değişmeyen tek şeyin değişimin ta kendisi” olduğunu unutuyoruz. Örnek vermek gerekirse, çocuklarımız bilgi ve bilişim çağına doğdular. Hiçbirimizin daha önce deneyimlemediği yepyeni bir iletişim anlayışı ve teknolojik gelişmelerin gerekli kıldığı yeni yaklaşımlar söz konusu. 

Yani hazırlıklı olmamızın imkânsız olduğu bu koşullar çocuklarımızı yeterince anlayamamamıza, onlarla sağlıklı ilişkiler kuramamıza neden olabiliyor. Uzayan çalışma saatleri; çalışan anne babaların çocuklarından ayrı geçirdikleri zamanı artırdıkça, dengeli bir ebeveyn-çocuk ilişkisi kurabilmek bile zorlaşıyor. Günümüz dünyasının biz ebeveynlere yüklediği sorumluluk, gün be gün çoğalırken, pedagojik destek almak için sorun çıkmasını beklemeyin. Aşağıda önemli bazı konu başlıklarını sıraladığımız sorunlardan bir ya da birkaçını ailenizde gözlemliyorsanız ya da bu sıralananlar dışında aile yaşamınızı olumsuz yönde etkilediğini düşündüğünüz başka bir problem söz konusu ise lütfen pedagojik destek almak için harekete geçin.

Çalışma Alanlarımız


Aşırıcı Koruyucu Anne Baba

Aktivitelere izin vermeme, sokağa çıkarmama, koruma düşüncesi ile yalnızlaştırma vb..


Aşırı Disiplin ve Baskıcı Tutum

Disiplin sağlamak için şiddete başvurma, kurallara boğma, anne babanın kendi istekleri doğrultusunda çocuğu yönlendirmeye çalışması vb..


Anne Baba Arası Davranış Uyumsuzlukları

Anne-babanın birlikte kural koyup uygulayamaması sonucu çocuğun ebeveyne saygı ve inancını yitirmesi, anne-babanın farklı görüş ve mesajlar vermesi yüzünden çocuğun doğru davranış sergilemekte zorlanması vb..


Çocuk Odaklı Anne Baba Çatışmaları

Çocuk yetiştirme üzerine yaşanan anne-baba kavgalarının neden olduğu huzursuzluk vb..


Çocuk Merkezli Aile Yapısı

Tüm düzen ve yaşam zevklerinin çocuk üzerine kurulması sonucu anne-babanın özel yaşamının kalmaması, çocuğun merkezde olduğunun farkında olması yüzünden aile içinde yaşanan otorite sorunları vb..


Ebeveynlikte Kaygı Problemleri


Loğusalık Depresyonu

Doğum sonrası annenin; yetememe, iyi bir anne olamama, eşi tarafından beğenilmeme gibi anne olma mutluluğunu yaşamasına engel olan kaygılara sahip olması


Anne Baba Arası Rol Karmaşası

Kim anne kim baba bilinememesi, babanın gerekli otoriteyi gösterememesi sonucu bu rolü üstlenen annenin zamanla çocuklarını anne şefkatinden istemeden mahrum etmesi, kimi durumlarda zorbalığa başvurması vb..


Çalışan Anne Baba

Çalışma temposu normalden fazla olan, uzun süre çocuklarından ayrı kalmak zorunda olan anne ve babalara özel danışmanlık. (Çok çalışan ebeveynin çocuğuyla yeterince birlikte olamadığı düşüncesiyle onu gereğinden fazla ödüllendirmesi ya da çocuğun hatalarını görmezden gelme çabası vb..

Aile Danışmanlığı: Hizmetler
bottom of page